Kosmos Třinec
PROGRAM O KINĚ PRONÁJEM LETNÍ KINO MODERNIZACE KINA
PŘEDPRODEJ NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD OTEVÍRACÍ DOBA PRO HENDIKEPOVANÉ DÁRKOVÉ KARTY 3D PROJEKCE KINOKAVÁRNA KINOGALERIE FOTOGALERIE POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE JAK SE K NÁM DOSTANETE KINOTEAM PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ KINA KONTAKTY

3D PROJEKCE

V kině Kosmos využíváme 3D projekční technologii s pasivním polarizačním systémem. Diváci těchto projekcí si mohou naplno vychutnat jasný obraz a působivé barvy.

OBECNÉ PODMÍNKY:


Převzetím 3D brýlí zákazník akceptuje tyto obecné podmínky:

3D představení promítaná v Městském kině Kosmos Třinec lze zhlédnout pouze se speciálními a k tomu určenými 3D brýlemi. Zákazník je srozuměn s tím, že bez použití těchto speciálních brýlí negarantuje provozovatel kina kvalitu představení, a to zejména jeho 3D efekt.

Cena vstupenky pro 3D představení nezahrnuje zapůjčení těchto 3D brýlí. Zákazník je oprávněn si 3D brýle zakoupit a převzít na pokladně kina.

Po úhradě kupní ceny a převzetím 3D brýlí nabývá k nim zákazník vlastnické právo a je oprávněn si brýle ponechat i po skončení představení (např. pro případnou další návštěvu 3D představení kina, čímž se zákazník vyhne nutnosti zakoupit si nové brýle).

Zákazník je povinen si zakoupené 3D brýle po jejich převzetí zkontrolovat, na pozdější reklamace mechanického poškození nebude brán zřetel. Po jejich použití není zákazník oprávněn uplatnit u provozovatele kina jakákoliv práva z vadného plnění, ledaže by prokázal vznik vady před jejich použitím. V případě poškození brýlí (např. jejich poškrábáním nebo odbarvením skel), může být negativně ovlivněn zážitek zákazníka ze sledování představení ve formátu 3D, takové představení není považováno za vadné.

Provozovatel kina v takovém případě doporučuje zákazníkovi pořízení nových 3D brýlí.

3D brýle neslouží jako sluneční brýle.

Provozovatel negarantuje použitelnost těchto 3D brýlí v jiném kině a ani použitelnost 3D brýlí z jiného kina.

Pokud 3D brýle nebudou fungovat, provozovatel kina v takovém případě doporučuje zákazníkovi pořízení nových 3D brýlí.

Městské kino Kosmos Třinec
p. o., Dukelská 689, Třinec
PSČ: 739 61 tel: 558 996 703

OBCHODNÍ PODMÍNKY
×