Kosmos Třinec
PROGRAM TŘINEC V 90... O KINĚ ZA KULTUROU BEZPEČNĚ PRONÁJEM
AKTUÁLNĚ PREMIÉRY PRO SENIORY MAMAkino PRO DĚTI AKCE PRO ŠKOLY
vernisáž výstavy + koncert Dny umění nevidomých V KINĚ
česká verze
100 min

Kino Kosmos bude hostit Festival Dny umění nevidomých ve Slezsku

Úterý 5. října se bude třinecké kino věnovat světu slabozrakých a nevidomých. Během pár hodin tu proběhne festival nazvaný Dny umění nevidomých ve Slezsku, který v Třinci už popáté připravuje místní pobočka celostátní organizace SONS, poprvé ve spolupráci s městským kinem.

Cílem festivalu je představit nejširší veřejnosti nadané zrakově postižené umělce a přesvědčit ji tak o tom, že nevidomý či slabozraký člověk má pouze ztížené zrakové možnosti, ale jinak je zcela schopen být nedílnou součástí společnosti.
Návštěvníci se během festivalového dne mohou mimo jiné těšit také na odpolední vernisáž výstavy slabozrakého fotografa Václava Fanty, která bude zdobit kinogalerii až do 15. listopadu. Po zahájení výstavy si večer přijdou na své i milovníci hudby a zpěvu. Koncert zrakově postižených umělkyň, zpěvačky Báry Mirgové, za klavírního doprovodu Ráchel Skleničkové, ukončí festivalový Den umění nevidomých ve Slezsku pro rok 2021.

_________________________________________________________________________

Festival Dny umění nevidomých na Moravě je víceoborový festival zrakově postižených profesionálních umělců a souborů, jejichž součástí jsou nevidomí a slabozrací členové. Koná se každoročně již od roku 1995 (letos již 27. ročník) ve vybraných městech především střední a severní Moravy a Slezska. Hlavním organizátorem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. (SONS ČR, z. s.), ve spolupráci s krajskými a městskými úřady v příslušných místech, kulturními a školskými zařízeními, místními odbočkami SONS ČR a dalšími subjekty.
VSTUPENKY
VSTUPENKY

Městské kino Kosmos Třinec
p. o., Dukelská 689, Třinec
PSČ: 739 61 tel: 558 996 703

OBCHODNÍ PODMÍNKY
×